Osobní stránky - Lubomír Prause

Co je nového

Facebook Twitter Google+

Co je kde nového, čili nedávné změny stránek

poslední aktualizace: 2.12.2018
Na téhle stránce se snažím udržovat přehled o posledních změnách na mých stránkách. Dozvíte se tu, kdy a co jsem kde opravil a změnil, kdy jsem co nového jsem přidal, popřípadě co nepotřebného jsem zase naopak zrušil. Věřím, že to pravidelnějším návštěvníkům pomůže v orientaci, co a odkdy tu mám a nemám nového. U každé stránky udržuji též datum její poslední aktualizace, které ale neměním v případech, kdy na stránce provedu změnu jen některé technické či vizuální vlastnosti, přičemž obsahově se stránka nezmění. A taky neměním datum aktualizace stránek, pokud na nich jen opravím nějaké chyby a překlepy, špatně postavené věty, nesprávný slovosled, když vyměním jen nějaké slovíčko, změním nějakou drobnost a tak podobně.

Poslední změny a úpravy:


2.12.2018 Nově jsem zpracoval fotografie z kratšího zájezdu do fotogalerie z Lužických hor a víceméně širšího okolí. Kromě jednoho kratičkého nepříliš podařeného čtyřverší se jako téměř pokaždé něco málo nového objevilo i v mojí FotoZOO.
29.10.2018 Dnes jsem udělal do FotoZOO pouze několik úprav, drobných oprav a doplnění. Nového toho přibylo opravdu jen málo.
17.10.2018 Kromé další jedné docela prázdné veršovánky jsem doplnil, upravil a pozměnil mnoho věcí v mojí FotoZOO. Taky do FotoZOO přibylo přes stovku nových fotografií se čtyřiceti novými druhy určených živočichů či rostlin.
1.9.2018 Kromé jedné básničky a téměř nepodstaného doplnění FotoZOO je hlavní událostí dnešního dne událostí přírůstek mezi moje fotogalerie. Nově se zde objevuje velká fotogalerie z Ugandy. Fotografie pocházejí už z roku 2014, ale teprve dnes jsem dokončil výběr fotografií a webovou podobu fotogalerie z téhle africké dovolené.
15.8.2018 Dnes do FotoZOO přibylo téměř na dvě stovky nových fotografií, většina z nich jsou květinky z botanické zahrady. A i tentokrát jsem přidal zase další, byť jenom jednu, básničku.
21.7.2018 A znovu je to skoro stejné jako minule. Znovu jsem udělal ve FotoZOO nějaké úpravy a o trochu víc toho tentokrát přibylo. A jako minule i dnes jsem přidal zase další veršíky.
16.7.2018 Dneska je to skoro stejné jako předevčírem. Trošku doplnění a úprav jsem udělal ve FotoZOO a přidal jsem zase další básničky, i když dneska jenom dvě. Přesto je jich letošní červenec už pěkná úroda.
14.7.2018 Ode dneška tu jsou zase další čtyři nové veršovačky, jedna horší než druhá. Něco málo jsem taky doplnil a upravil v mojí FotoZOO.
7.7.2018 V mojí FotoZOO jsem něco maličko doplnil a hlavně jsem provedl u mnoha druhů ryb úpravu českého názvosloví, aby česká jména odpovídala těm v současnosti platným a uznávaným. A přidal jsem ještě další tři, básničky. Dnešní jsou spíš takové kratší.
6.7.2018 Opět jsem přidal několik podivných veršíků a něco málo jsem i dnes změnil a doplnil ve FotoZOO.
24.6.2018 Do FotoZOO dnes přibyly téměř dvě stovky dalších fotografií. Jejich počet ve FotoZOO tím už o dost přesáhl čtyři tisícovky a počet druhů živočichů a rostlin se výrazně přehoupl přes číslo 1500. Přírůstek zaznamenala i moje stránka s veršovánkami, kde můžete najít čtyři nové kousky. Znovu jsem musel upravit moji stránku s odkazy. Další ze starších odkazů byl již zcela nefunkční a nějaké informace se časem trochu pozměnily.
20.5.2018 Mezi fotogalerie dnes přibyla jedna nová fotogalerie z Velkého Kriváňa. Není velká, zato ale velmi aktuální, neboť se jedná o teprve osm dní staré fotografie malého z jednodenního výletu na Slovensko do Malé Fatry. Kromě přípravy této fotogalerie jsem ještě něco málo opravil a doplnil v mojí FotoZOO. A samozřejmě do ní zase něco nového přibylo.
25.3.2018 Před dvěma dny jsem si všiml, že na mých stránkách přestalo fungovat googlí vyhledávání. Pánové z Googlu udělali nějaké změny, o kterých jsem se dozvěděl víceméně náhodou. Takže jsem musel začít pracovat na nápravě, abych to dal do pořádku. Nyní by tedy už zase mělo vyhledávání fungovat. Změna, kterou Googlové provedli, se mi zdá ovšem spíše k horšímu. To, co na vyhledávání fungovalo blbě, funguje blbě dál, jen já jsem ztratil jakoukoli možnost upravit podobu vyhledávání podle toho, jak já bych si ji představoval. Už předtím se dala upravit jen hodně bídně, teď už skoro vůbec. Ještě jsem taky mírně upravil stránku s odkazy, kde jeden z odkazů byl již zcela nefunkční. Ve FotoZOO jsem opravil několik drobných chybiček a překlepů a pár nově zpracovaných fotografií jsem tam znovu přidal.
23.3.2018 Možná to vypadá, že jsem dlouho nic nedělal, ale není to úplně tak. Třeba FotoZOO se rozrostla o 65 nových druhů. Přidal jsem do ní bezmála dvě stovky nových fotografií živočichů i rostlin, převážně, ale nejen, z Indonésie z roku 2015. Pořád ještě mi zbývá určit další druhy a zpracovat další fotografie. A jako téměř pokaždé doznala moje FotoZOO také několik drobných změn a doplnění. Přidal jsem taky hnedle čtyři nové veršovánky, jako obvykle podivné a tentokrát rozhodně ne nijak veselé.
27.12.2017 Do FotoZOO kromě některých změn a doplnění přibylo dalších 60 fotografií z mojí cesty do Indonésie v roce 2015. A právě Indonésii jsem ve FotoZOO nově zařadil mezi lokality, a to přesto, že ještě zdaleka nemám zpracovány všechny živočichy a rostliny, zejména ne korálové rybičky. A mnohé ještě vůbec nemám určené. Zpracování těchto fotografií a určování druhů bude mít samozřejmě ještě pokračovaní, bude na tom ještě dost práce. Kromě úprav a přírůstků ve FotoZOO jsem ještě mezi veršovánky přidal dvě básničky, letos pravděpodobně už poslední.
11.11.2017 Zpracoval jsem soubor se zaznamenanými místy, která jsem navštívil v roce 2015 při cestě po Indonésii, přesněji při na ostrovech Kalimantan a Sulawesi. Soubor samozřejmě najdete na stránce o aplikaci Google Earth. A zase jsem rozšířil svoji FotoZOO, kam přibylo více než šedesát nových fotografií a sedmnáct dalších různých druhů rostlin i živočichů, a to především z ostrova Kalimantan (jinak též Borneo), odkud jsem začal fotografie do FotoZOO pomalu zpracovávat.
26.10.2017 V mojí FotoZOO jsem kromě přidaných pár fotek opravil drobné nedostatky ve stylopisu, doplnil či upřesnil jsem tam některé informace a především jsem rozšířil a částečně přepracoval výběry fotografií z lokalit. Tuhle část je nyní už možno považovat za dokončenou, neboť všechny důležité lokality (důležité tím, že jsem tam vyfotografoval větší množství zvířat nebo rostlin) jsou teď už v nabídce obsaženy. No a ještě se na patřičné stránce objevily dvě nové rýmovačky, z toho jedna taková aktuální ke skončeným volbám.
20.10.2017 Mezi moje fotogalerie jsem po hodně dlouhé době zase něco přidal. Tentokrát je to trochu menší fotogalerie z Třebíče a okolí. Přidané fotografie jsem opatřil dosti podrobnými popisky. Trochu jsem přitom upravil stylopis mých fotogalerií, aby indexové stránky jednotlivých fotogalerií vypadaly v oknech užších prohlížečů lépe a přehledněji. Maličko, ale opravdu jen nepatrně, se taky rozšířila moje FotoZOO a o jednu kratičkou i moje veršovánková stránka.
7.10.2017 Do FotoZOO jsem opět něco přidával, a také jsem tam něco málo opravoval. Stále do FotoZOO pomalu nějaké fotografie přibývají, a já ani nestačím stále nový a nový nafocelý materiál vybírat, zpracovávat a druhy určovat. Na stránce o aplikaci Google Earth se objevil ke stažení nový soubor se zaznamenanými místy, kde jsme se pohybovali v roce 2014 při cestě Ugandou. Snad se dostanu brzy i ke zpracování ugandské fotogalerie, i když to nevidím příliš optimisticky. Zatím jsou v mojí FotoZOO k vidění pouze fotky ugandských zvířátek. Z Ugandy je tam ode dneška na čtyři stovky fotoografií, které představují 116 různých druhů živočichů.
3.9.2017 Do FotoZOO jsem opět několik fotografií přidal. Provedl jsem taky některá doplnění a upřesnění, i několik drobných oprav překlepů a nepřesností. Mezi výběry fotografií z lokalit se nově objevuje jih Afriky. Fotografie jsou starší, ale tenhle výběr a jeho podvýběry jsou ve FotoZOO zařazené nově. Od července, kdy jsem dokončil programování pro možnost zařazování výběrů podle lokalit, zpracovávám tyto výběry postupně.
31.8.2017 Předcházející úpravy stylopisu webové FotoZOO vyvrcholily úpravou stylu pro levostranné menu. Nadále je několikastupňově kaskádové a otevírá pro každou vybíranou položku novou podnabídku (samozřejmě jen když podnabídka existuje). Dříve se pro každou hlavní skupinu otevírala jen jedna rozvětvená podnabídka, která se v některých případech už stávala nepříjemně dlouhou. Kromě této úpravy stylopisu, myslím, že na delší dobu poslední, jsem ještě znovu upravil text na stránce o historii a vývoji mého webu.
29.8.2017 Ve FotoZOO jsem provedl jednu drobnou opravu.
28.8.2017 Trochu jsem ještě doladil vizuální podobu stránek, tedy stylopis. Poopravil jsem v něm některé drobné nedostatky. FotoZOO se ještě rozrostlo o několik dalších fotografií a maličko jsem také změnil text o historii a vývoji mých webových stránek, aby lépe vystihoval současnou skutečnost.
22.8.2017 Do FotoZOO kromě několika drobných oprav či doplnění přibyly bezmála dvě stovky nově zpracovaných fotografií. Jsou převážně z Ugandy a přestože ještě odtud nemám dokončené zpracování všeho, co jsem tam vyfotil, zařadil jsem už Ugandu z roku 2014 mezi výběry z lokalit.
3.8.2017 Předně jsem maličko upravil úvodní stránku o mých fotoaparátech. A proč? Ani nevím, chtělo se mi tam prostě něco změnit. Tak nějak z podobných důvodů jsem upravil i text na stránce o cestování, která obsahuje soupis mých dokončených cestopisů. Doplnil jsem rovněž na příslušnou stránku několik dalších hlášek. Přibyly také dvě nové veršovánky, čímž počet mých veršotepeckých výtvorů dosáhl pěkného kulatého čísla 250! U mých osobních stránek minimálně, ale hlavně u osobních fotogalerií a FotoZOO, došlo k větší úpravě stylopisu. Především fotografické stránky se nyní dokáží přizpůsobit i dosti úzkým oknům prohlížečů, kdy máte třeba displej mobilu či tabletu nastojato. Odteď se mnohé fotografie, nebo třeba i textové části, které na široké obrazovce vidíte normálně vedle sebe, dokážou srovnat pod sebe a podle velikosti okna se může zmenšit i zobrazovaná fotografie. V souvislosti s těmihle úpravy jsem opětovně změnil a doplnil svůj text o historii a vývoji mých webových stránek. A protože jsem teď opravdu pracoval pilně, musím tu ohlásit i nějaké změny v mojí webové FotoZOO. O něco se rozrostly výběry fotografií z lokalit a kromě drobných oprav či změn tu přibylo asi 25 nových druhů a téměř 80 fotografií.
13.7.2017 Tentokrát jsem docela dost programoval, aby se v mojí FotoZOO mohly postupně objevit výběry fotografií vybrané z jednotlivých významnějších lokalit. Někteří kamarádi a známí totiž po mně chtěli, že by se chtěli podívat na zvířátka, která jsem vyfotil kupříkladu ve zlínské ZOO, nebo v roce 2012 v Malawi a Zambii. To dosud u stránek tvořených výhradně podle skupin a druhů nešlo. Teď ještě ale ve FotoZOO nenajdete výběry ze všech významnějších lokalit. Na tom musím ještě zapracovat. Prozatím zpracovaných výběrů fotografií podle lokalit není mnoho, ale snad brzy přibudou další. Ty zatím hotové najdete vždycky na hlavní stránce fotografických výběrů z lokalit. Ve FotoZOO se taky (kromě několika drobných změn, oprav či doplnění) nově objevila stránka se jmény druhů. Na ní najdete veškerá ve FotoZOO použitá jména druhů, a to jak česká či slovenská, tak latinská nebo anglická či jiná, seřazená dle abecedního pořadí. Současně s dokončením téhle novější verze FotoZOO jsem patřičně doplnil text o historii vývoje mých stránek, který popisuje, co a jak postupně na svých stránkách dělám a jak je měním či rozvíjím. Drobnou změnu jsem provedl i na stránce o mé FotoZOO a rovněž jsem doplnil úvod k FotoZOO o nové informace, které jsem usoudil, že by tam měly být. Samozřejmě se stránky výběrů fotografií druhů dle lokalit, kde jsem je pořídil, objevily i na mapě stránek, byť jsem tam zařadil jen ty nejzákladnější, aby mapa stránek nenabývala příliš na objemu. O změně mapy stránek ve svých novinkách většinou neinformuju, protože se mění relativně často, například když přibude nebo se změní nějaká skupina ve FotoZOO, nebo když vyrobím novou fotogalerii, nové popisky, i když to už zase tak často není. Každému je přece jasné, že mapa stránek se musí změnit vždy, když nějaká nová stránka přibude, a nebo (velice výjimečně) se přejmenuje či ubyde. No a ještě k dnešnímu dni dodám, že jsem zase vytvořil jedny krátké veršíky, tentokrát opravdu velmi podivné.
15.6.2017 Přidal jsem opět jednu veršovánku a současně jsem něco málo opravil a doplnil v mojí FotoZOO.
9.6.2017 Po tentokrát opravdu dlouhé době se zase něco mění. Trochu se za to stydím, ale mám opravdu nějak čím dál tím míň času. A sice na všechno, co bych měl udělat, napsat, zpracovat, vyrobit či opravit... Takže dnes se kromě mých pěti nových pokusů o nějaké veršování výrazně změnila moje stránka s odkazy. Opravil jsem některé texty, aby odpovídaly dnešnímu stavu a době. Už před nějakou dobou přestal fungovat fotografický PicasaWeb, společnost Google ho zrušila a fotografie přemístila na sociální síť GooglePlus. Rozhodl jsem se nadále neuvádět taky vůbec žádné odkazy na sociální sítě, omezím nadále i odkazy na cizí fotografie. Odkazů na sociální sítě a tam umístěné fotografie by bylo moc a moc. A navíc, můžete se přece podívat na moje fotky v mých fotogaleriích, že? Tím pádem dost odkazů zmizelo, krom těch "sociálních" se však ztratily i další, které jejich autoři zrušili, či opustili... A těch vlastně taky nebylo málo. Nového v podstatě mezi odkazy není nic, protože nevím v téhle chvíli o nikom dalším, kdo by na internetu něco dělal. Myslím tedy něco, co by nebylo součástí sociálních sítí. Tam ovšem leckdo plká, až hanba. Když už je řeč o plkání, upravil jsem taky stránku se svými kontakty. I tady už je spousta věcí jiná a jinak. Yahoo se třeba rozhodlo, že bez jejich softwaru se neobejdu. A já na to, že obejdu, jenom nebudu v kontaktu s těmi, co Yahoo používají. Kontakt na Yahoo, nemohu-li ho používat jako součást jiného softwaru, než právě jen Yahoo, jsem tedy zrušil úplně.
21.2.2017 Ještě jsem jednu veršovánku přidal.
20.2.2017 Prvním příspěvkem roku 2017 na mých stránkách jsou čtyři moje nové veršotepecké výtvory.

Můžete se ještě podívat na archiv starších novinek ...

Aby bylo něco nového,
je bohužel třeba něco dělat.
PS Pad Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 3