Osobní stránky - Lubomír Prause

Zápisky z cest - Mexiko a Guatemala 2009

Facebook Twitter

Gringova cesta zemí Mayů

© 2011, poslední aktualizace: 27.6.2013

<<  Ještě přece jen malý návrat k Mayům  >>

Nakonec, když už teď všichni vědí, co jsem zač, se chci ještě trošičku vrátit k Mayům. Jejich dávnou a tajemnou předpověď o konci světa se mi na cestě za nimi rozluštit nepodařilo. Astronomie a matematika starých Mayů byla obdivuhodná a podivuhodně přesná, a tak nezbývá než doufat, že Mayové ve své předpovědi konce světa nebyli tak docela neomylní. Pokud se mé budoucnosti týče, třeba se za Mayi a jejich předky i potomky ještě někdy podívám. To bych chtěl ovšem vidět zase něco jiného, na co tentokrát nezbyl čas. Jak jsem s naprostou určitostí poznal, je toho v zemi Mayů k vidění ještě mnoho. Nepochybuju o tom, že i jiná místa jsou stejně zajímavými a stejně hodnotnými lokalitami,
obrázek Do nezapomenutelné atmosféry tajuplného Tikalu bych se docela rád ještě někdy vrátil
jako ty, které jsem měl možnost navštívit a poznat na téhle cestě. Ale třeba Tikal, to mohu tvrdit s naprostou jistotou, si klidně můžu znovu zopakovat. Podobně, jako to můžu říct třeba o peruánském Machu Picchu, nebo o kambodžském Angkor Watu. Taková mystická a nádherná místa, a jsou i jiná, mám zapsána v mysli hlubokou a nesmazatelnou rýhou. A pokud se mi mozek časem nesrovná úplně do hladka, zůstanou tam. A až se stane, že mi moje mozková hmota časem přece jen vyměkne, stejná rýha bude ještě v mém srdci. A tam bude tak dlouho, dokud to srdce zvládne do mého života alespoň trochu bušit.
O mnoho možností k pochopení a lepšímu poznání mayského světa jsme přišli díky barbarskému vpádu španělských dobyvatelů, díky conquistě. Španělé na tehdy již ne tolik vyspělé mayské obyvatele dobývaného území, kteří žili již jen ve stínu svých předků, spustili nebývalou genocidu. Připravili je tak o mnohé z jejich duchovních vůdců, rozprášili zbytky jejich duchovních společenství,
obrázek Mnoho památek Mayů bylo zničeno, tahle písmenka zůstala v Copánu
čímž Maye zcela připravili o jejich historickou a společenskou paměť. Mayové přišli o téměř vše ze svých dějin i své literatury. A dá se říct, že o to přišli díky prakticky jedné jediné osobě. Františkánský mnich Diego de Landa spustil totální likvidaci všeho mayského, veškerých mayských kulturních a uměleckých artefaktů, mayských rukopisů, i mnoha dalších historicky velmi cenných sbírek mayské kultury, vědy i historie. Možná, ba téměř jistě, díky tomu, kolik písemných materiálů starého mayského světa bylo nenávratně zničeno, pro nás zůstává mnoho z mayské civilizace dosud nepochopeno, neobjasněno a obestřeno tajemstvím.
A co tedy ještě říci k Mayům a k jejich tajemství vědění? Myslím, že otázek zůstává stále mnoho. A je to tak asi dobře. Jen těžko dnes můžeme srovnávat vědu starých Mayů s tou naší, s vědou prošpikovanou moderními technologiemi. Mohlo by to být naprosto fatální nedorozumnění, kdybychom si mysleli, že Mayové žili na nějaké nižší intelektuální rovině, než naše současná civilizace. Jejich věda byla přece postavena na úplně odlišné bázi, v jiné době a ve zcela jiných kulturně-sociálních souvislostech, kdy nebylo třeba počítačů a kosmických cest k dalšímu rozvoji jejich duchovna a vědění. Mám za to, že bychom museli velmi změnit náš pohled na Maye, shlédnout kamsi dolů z výšin naší pomyslné nadřazenosti, a také bychom museli silně korigovat náš "logický" způsob uvažování, abychom se myšlení starých Mayů dokázali přiblížit, abychom pochopili jejich jedinečný odkaz, abychom dobře porozuměli všem těm úžasným informacím, které oni zanechali svým potomkům. Nepochybuju o tom, že Mayové se o takové "propojení" s budoucími lidskými pokoleními vždycky snažili. A to po celou dobu své existence, kdy pro nás těžko pochopitelným způsobem do své vědy uchopili jejich tehdejší svět i celý vesmír. Dokázali ho přivést a vypočítat k dokonale harmonickému systému, s jehož souzněním byli vyrovnáni a sami v něm žili. Možná že právě ta naše myšlenková vzdálenost nám dosud stále brání odhalit mnohé z jejich tajuplného a překrásného dědictví.
Ale rozvíjením takových úvah bych se už mohl dostat někam, kam mi to nepřísluší. Do otázek z oblasti filozofie či metafyziky souvisejících s energií vědomí putujícího vesmírem a spojujícího světy, galaxie i časové roviny stejně jako věci živé i neživé, a do nějakých následných rozborů s pravděpodobně náboženským podtextem, bych se opravdu už nerad pouštěl. Proto tady, v tomhle bodě, s Mayi, s jejich světem, s jejich životem, s jejich vědou, i s jejich nepochybně významným kulturním odkazem, raději skončím.

>>

© Lubomír Prause, 2011
LP logo ASMAT.cz TEPNET.cz
PS Pad Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 3