Osobní stránky - Lubomír Prause

Zápisky z cest - Barma 2008

Facebook Twitter

Země chudá i plná zlata

© 2008, poslední aktualizace: 8.10.2011

<<  První informace  >>

obrázek Žena s doutníkem při práci na jezeře Inle
Barma je zvláštní a úžasná země, plná překvapení a naprostých protikladů. Jedna z deseti nejchudších krajin světa je přesto plná zlatých pokladů i usměvavých lidí. V Barmě muži chodí v sukních, zatímco ženy se malují dřevem a kouří doutníky. Na jezeře se pádluje nohama, a vzdálenosti se měří na hodinách.
obrázek Jeden z obyvatelů Mandalaje v typické barmské sukni - londži
Barma je zemí tisíců chrámů, statisíců mnichů a miliónů Buddhů, přitom ale o důležitých věcech tu rozhoduje astrolog. O které jiné zemi se dá něco podobného říci? Že o Barmě musím něco napsat, to mi bylo jasné hned, jakmile jsme se odtamtud vrátili. Ještě jsem si nějakou dobu musel třídit myšlenky a sestavovat si v hlavě zárodky budoucích kapitol, až jsem nakonec začal psát. Na rozdíl od předchozího popisu cesty po Peru a Bolívii není tenhle cestopis napsán formou deníku. Jednotlivé kapitoly následujícího textu jsou zaměřeny především tématicky a vztahují se k jednotlivým faktům a zajímavostem z téhle jen málo známé země.
Místopisné názvy, a to ve všech jihoasijských zemích, jsou pro nás Evropany těžkým oříškem. Pro každé místo existuje obvykle několik názvů, které se píší velice různorodě. Například relativně jednoduchý název Bagan můžete, a to jen v českých materiálech, najít též pod jmény Pagan, Pugan či dokonce Pugam. I když Pugam je název spíše historický, používaný většinou pro první království na území Barmy. Jiné a další možnosti zápisu téhož jména pak najdete v cizojazyčných materiálech a mapách. U složitějších názvů je navíc situace komplikovaná tím, že názvy se často píší s pomlčkami, jindy bez nich. Například Shwe-gu-gyi se najde i jako Shwe-gugiy, Shwe Gu Gyi a nebo Shwegugyi, případně i další ještě podivuhodnější kombinace. Díky tomu je často i nesnadné najít k danému místu nějaké internetové zdroje informací. Za použité názvy v tomto textu mne tedy nekamenujte. Používám to, co se mi zdá nejvhodnější, v některých případech, pokud je mi znám, užívám přednostně počeštělý ekvivalent. A to s plným vědomím toho, že třeba může být i v nesouhlasu s česky vydaným knižním průvodcem Lonely Planet, který se jmenuje "Myanma (Barma)", možná i v nesouhlasu s některými lingvisty či jazykovými puritány. Já třeba hodlám používat jako název země Myanmar, který je v souladu s oficiálním názvem země, s názvem země v mnoha dalších jazycích, i v angličtině. A to přesto, že Myanma na druhou stranu asi nejvíce odpovídá způsobu výslovnosti. Název Myanmar je také používán na internetových stránkách našeho Ministerstva zahraničních věcí. I když nejlepší je stejně asi používat název Barma. To také budu v následujícím textu činit i já. Na Barmu jsme všichni, alespoň my, kteří jsme školním létům už trochu vzdálenější, zvyklí.
obrázek Je tohle Bagan, Pagan, Pugan, Pugam či ještě něco docela jiného?
Informace v následujícím textu čerpám především z vlastních zkušeností, z informací, kterých se nám dostalo na místě, při naší cestě Barmou, ať už od místních lidí, průvodců, či zcela na základě mých zážitků a postřehů. Spíše výjimečně se snažím používat nějaká fakta z knižního průvodce, případně z jiných zdrojů. Vzhledem k tomu nemohu zaručit pravdivost a přesnost některých údajů, a pouze mohu zaručit to, že takových informací se nám dostalo. Pokud tedy najdete někde jinde určité odlišné názory a fakta, vězte, že člověk může v jinou dobu, na jiném místě, nebo s jinými lidmi získat poněkud jiné zkušenosti. To platí všude. A v Barmě, kde je mnoho věcí docela jinak, než byste očekávali, to platí dvojnásob.
Veliký výběr fotografií z Barmy, z celé cesty po ní, najdete na mém webu v příslušné fotogalerii. Připravil jsem ještě soubor pro internetovou aplikaci Google Earth. Tento soubor s cestou po Barmě si z mých webových stránek můžete stáhnout a podívat se tak na počítači v aplikaci Google Earth pěkně z nadhledu na většinu míst, o kterých tu vyprávím.

>>

© Lubomír Prause, 2008
LP logo ASMAT.cz TEPNET.cz
PS Pad Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 3